Recent

4/recentposts

Thursday 26 December 2019

Hệ thống Smart Parking (Phần mềm và phần cứng)


Nguyên lý hoạt động của hệ thống car parking

Khi vào bãi xe, các phương tiện được cấp phát 1 thẻ RFID đã được đăng ký ở trong hệ thống. Khi quẹt thẻ Barie sẽ mở đồng thời camera chụp  biển số xe và phân tích thành số. Lúc này, số thẻ và biển số xe được lưu trữ cùng với hình ảnh của lái xe do camera thứ 2 (hay còn gọi camera toàn cảnh) chụp để truy vấn khi cần thiết. Lúc này, thời gian xe vào bãi xe được tính khi quẹt thẻ.

Khi xe ra sẽ đưa thẻ cho nhân viên thu phí để quẹt thẻ. Lúc này phần mềm sẽ tính toán thời gian gửi xe và đưa ra mức phí theo quy định. Camera biển số cũng sẽ chụp lại và so sánh biển số lúc vào. Nếu có sự khác biệt về biển số thì hệ thống sẽ gửi thông báo để nhân viên biết và kiểm tra lại. Mọi hình ảnh lái xe lúc vào cũng sẽ được hiển thị khi nhân viên thu phí quẹt thẻ. Nhằm hỗ trợ công tác kiểm soát được chính xác.

Ngoài ra, đối với các xe đăng ký gửi dài hạn hoặc cố định sẽ được cấp phép thẻ riêng và được đăng ký với biển số xe tương ứng. Khi xe ra vào, biển số cũng được  chụp lại và so sánh với biển số xe đã đăng ký. Trường hợp có sự khác biệt, hệ thống sẽ đưa ra thông báo hoặc cảnh báo.

Share:

0 comments:

Post a Comment

Search This Blog

Blog Archive

Unordered List